Szakaszok

Scorecard

1. Szakasz / Hole 1

Egyenes kezdőütés könnyen landolhat a fairway közepén húzódó vízelvezetést szolgáló hajlatba. Innen nehezebb lehet a második ütés, mert a labda vagy lejjebb, vagy feljebb lesz, mint a beállásunk..

180-: Érdemes a green bal oldalán lévő zöld bunkert célozni, és onnan chip-puttal támadni, mert a green előtt jobbra veszélyes víz van..

200+: A közelítő ütésnél vigyázzunk, hogy ne essen le a green előtt, mert messzebbről nem nagyon látszik, de nagyon könnyen behúzza a jobb oldalon levő vízbe.

A straight drive may land in the sump in the middle of the fairway.  In that case, the second shot may prove more difficult since you will be standing either above or below the ball.

180-: One might aim for the green bunker to the left of the green and chip and putt from there because there is a water hazard to the right ahead of the green.

200+: Take care with the approach so the ball does not land before the green

although it is not obvious from a distance, it may easily roll into the water to the right.

2. Szakasz / Hole 2

A szakasz jobbra dogleges. Érdemes a dogleg töréspontjánál levő völgybe ütni (kb. 170-180 m), innen jól látható a zászló és már csak 100-110 m. A green magasan van, legalább egy ütővel hosszabbat válasszunk.

180-: Rövidebb kezdőütésnél számolni kell azzal, hogy a szakasz erősen balra húz, a víz felé. A green támadásánál inkább rövidek legyünk, mint hosszúak, 3 komolyabb bunker fogja körül a greent.

200+: Nagyon bátrak, nagyon hosszút drájvolók átüthetik a doglegbe belógó fákat, de nem nyernek vele túl sokat a javasolt stratégiához képest, sőt, a hosszú drive könnyen lecsúszhat balra a fák közé.

There is a dogleg to the right.  It is best to aim for the valley at the breaking point of the dogleg (ca. 170-180 m); from here you can see the flag which is then only 100-110 m away.  The green is high, use a club to hit a club length longer.

180-: If the drive is short, this hole pulls to the left toward the water.  It is better to be short than long when approaching the green since the green is surrounded by 3 significant bunkers.

200+: Brave golfers with very long drives may hit the ball over the trees hanging into the dogleg but do not gain much of an advantage for the recommended strategy.  A long drive may even slip into the trees on the left.

3. Szakasz / Hole 3

A szakasz balra enyhén dogleges. Ne feszüljünk bele a drive-ba, mert könnyen erdő, vagy víz lehet a vége.

180-: Három ütésből kényelmesen elérhető a green. A második ütésnél figyeljünk rá, hogy a szakasz erősen balra húz, a víz felé.

200+: Hosszú drive esetén, a százas karó körül szépen kinyílik a pálya, de, ha nem a jobb oldalt ütjük, könnyen legurulhat a vízbe. Óvatosabbak nyugodtan kezdjenek rövidebb ütővel, ott szűkebb a fairway, de vízszintes.

There is a slight dogleg to the left.  Do not overdo the drive since it might easily end in the trees or the water.

180-: The green is easily reached with 3 strokes.  Take care with the second shot as the hole pulls to the left toward the water.

200+: With a long drive, this hole opens up nicely around the 100 m mark, but the ball may roll into the water if it is not aimed to the right.  For those who are more cautious, start with a shorter club where the fairway is narrower but level.

4. Szakasz / Hole 4

Figyelem! HCP 1! Jobbra erős dogleg, green a víz túloldalán.

180-: 3, akár 4 ütés lehet a greenig. Rövidebb drive esetén másodikra célozzuk a dogleg túloldalán levő nagy fenyőt és tegyük elé rövid vassal. Innen már elérhető a green, 100-120 méter a vízen át. Óvatosabbak inkább menjenek körbe a tó körül 2 ütéssel.

200+: 190-210 közötti drive az ideális. Ha rövidebb, par 5-össé változik, belógnak a fák a doglegbe, ha hosszabb könnyen homok lehet, hacsak nem fordul jobbra a labda az ütés végén. Utóbbi esetben lehet, hogy erősebb lejtőről kell ütnünk a másodikat..

Attention! HCP 1!

A strong dogleg to the right, and the green is on the other side of the water.

180-: Getting to the green may take 3 or even 4 strokes. With a shorter drive, aim for the pine on the other side of the dogleg and get the ball in front of it with a short iron. From here you can get to the green in 100-120 metres across the water.  If you want to be cautious, go around the lake with 2 shots.

200+: The ideal drive is 190-210 m. If shorter, this turns into a par 5 as the trees hang into the dogleg. If longer, it might easily end up in the bunker unless the ball spins right at the end. In the latter case, you may have to hit the ball from a stronger slope.

5. Szakasz / Hole 5

Par 3 dombnak felfelé. Nem túl nehéz, ha elsőre elérjük a greent. Ha nem, 20-50 métert is visszagurulhat a labda.

180-: Az emelkedő miatt válasszunk 2 ütővel hosszabbat a mért értéknél.. Ha rövidebbek vagyunk, befigyelhet az említett visszagurulás. A bal oldal a jó választás a bunkerek jobbra vannak.

200+: Könnyű birdie szakasz, nagy megbocsátó greennel. A jelentős szintkülönbség miatt legalább egy ütővel hosszabbat válasszunk.

An uphill par 3.  Not too difficult if you reach the green with the first shot. If not, the ball may roll back 20-50 metres.

180-: Because it is uphill, choose a club 2 lengths longer. If short, the ball may roll back. Play to the left as the bunkers are on the right.

200+: Easy birdie with a large, forgiving green. Because of the height, choose a club 1 length longer.

6. Szakasz / Hole 6

Könnyyű par 5. Széles fairway, green bal elején és jobbra mögötte homok.

180-: Célozzuk a green jobb oldalát és inkább rövidebbek legyünk, mert könnyen túlgurul, és akkor homokból kell visszaütni.

200+: El lehet engedni a drive-ot, szépen kinyílik a fairway. A jobbos bunkert kerüljük a drive-nál. Hosszabb ütőknek akár eagle, de mindenképpen birdie esélyes szakasz.

Easy par 5. Broad fairway, green to the left and and a bunker behind it to the right.

180-: Aim for the right side of the green and it is safer to be shorter because the ball might easily roll too far into the bunker.

200+: You can release the drive as the fairway opens up nicely.  Take care with the drive to avoid the bunker to the right.  A birdie is definitely possible on this hole but with a longer drive even an eagle is achievable.

7. Szakasz / Hole 7

Könnyű par 4. A slice-os drive-ot három homokkal bünteti.

180-: A szakasz eleje emelkedik, így rövidebb lesz a drive-unk. Középtől balra célozzuk az elütést. A greent pedig jobbról támadjuk, mert hatalmas bunker van a bal oldalon.

200+: Szép nagy green, jól támadható.

Easy par 4. A drive slice ends up in one of three bunkers.

180-: The first part of the hole is uphill, so the drive might be short.  Aim your shot to the left from the middle of the hole.  Approach the green from the right because there is a huge bunker to the left.

200+: Large green, easy to approach.

8. Szakasz / Hole 8

Hosszú par 4, komolyan bevédett green-nel. Nem szégyen a bogey.

180-: Hosszú szakasz, nem érdemes erőlködni, három esetleg 4 ütésből sem ciki itt a greenen lenni. A green előtti óriásbunker elkerülhető, ha balról próbálkozunk feljutni.

200+: A drive-ot balra 200-220 körül hatalmas bunker várja, érdemes kicsit jobbra állni. Az approach inkább egy ütővel hosszabb legyen, mert a green előtt is strand méretű homok van.

Long par 4 with a seriously protected green. A bogey here is nothing to be ashamed of.

180-: A long hole, do not overexert yourself, as it may take you 3 or 4 shots to get to the green.  Approach from the left to avoid the giant bunker ahead of the green.

200+: A 200-220 m drive to the left will be met with a huge bunker, so you might want to aim to the right.  The approach should be one club length longer since there is a bunker the size of a beach ahead of the green.

9. Szakasz / Hole 9

Egyszerűnek tűnő könnyű par 3, de ne dőljünk be a látszatnak, sokan elátkozták már!

180-: Balra a green mellé célozzunk, mert a jobbos homokban mágnes van.

200+: Egyenes, magas ívű ütésnél sima liba, easy birdie is lehet, de, mivel a green hátra fele lejt, a lapos ívű ütést nem fogja meg, könnyű túlgurulni. A legkisebb slice kísérletet is azonnal, keményen megtorolja, behúzza a homokba.

Appears to be an easy par 3 but appearances may be deceptive. Many have cursed this hole!

180-: Aim to the left of the green, because the bunker to the right is a magnet.

200+: A birdie is easily achievable with a straight shot with a high arc since the green slopes backwards.  A flat arc will not land the shot as it will roll too far.  The slightest slice will end up in the bunker.

10. Szakasz / Hole 10

Viszonylag hosszú par 4, nem túl bonyolult.

180-: Ne erőlködjünk, fogadjuk el, hogy háromból érünk fel, akkor nem lesz baj.

200+: Balra 200-210 dirve az ideális, de aki tud carryben 230-at az üthet fairway közepet is, a bunkerek mögé.

A relatively long par 4, not too complicated.

180-: Do not overdo it!  Accept that it takes 3 shots to get to the green.

200+: The ideal drive is 200-210 m to the left.  For those who can achieve 230 m in carry distance, aim for the middle of the fairway behind the bunkers.

11. Szakasz / Hole 11

Egyik legkönnyebb par 4.

180-: A zöld zóna a green bal oldala, a jobb oldal veszélyes.

200+: Jobbról kerüljük a landing zónában levő zöld bunkert, mert abban semi-rough, rough van, ahonnan nem egyszerű a második ütés.

One of the easiest par 4s.

180-:The safety zone is to the left of the green, the right side is hazardous.

200+: Play to the right to avoid the green bunker in the landing zone since it is semi-rough and rough which makes for a difficult second shot.

12. Szakasz / Hole 12

Hosszú, de nem túl nehéz par 3 hatalmas greennel.

180-: Ne üssük túl a zászló vonalát. A green emelkedik, és lentről jóval könnyebb puttolni.

200+: Easy birdie esély. Az emelkedő green segít, megfogja a laposabb ívű labdákat is.

Long par 3 with a huge green, but not too difficult.

180-: Do not hit past the flag line. The green is uphill and it is much easier to putt from lower.

200+: Chance of an easy birdie. The rising green helps, catching balls with flatter arcs too.

13. Szakasz / Hole 13

Jobbra dogleg, a sarkában veszélyes zöldbunkerrel, amiből nehéz kiütni.

180-: Kettőből nagyon nehéz felérni. Erőlködős drive könnyen végződhet a zöld bunkerben. Jó taktika lehet 3 közepes vassal biztos bogey-ra megoldani.

200+: A fák fölött átütve (200-220 m), a nagy homokgát előtt van elég hely a landoláshoz. A greent innen már könnyű támadni, nem védi semmi. Balra célozzunk, mert erősen jobbra húz.

A dogleg to the right, a green bunker in its corner from which the next shot is difficult.

180-: It is very difficult to get there in two shots.  A hard drive can easily end up in the green bunker.  It might be a good tactic to get a sure bogey with 3 medium irons.

200+: Hitting the ball over the trees (200-220 m), there is enough space to land in front of the sand dam.  From here it is easy to approach the green as there is nothing protecting it.  Aim to the left as it has a strong pull to the right.

14. Szakasz / Hole 14

Hosszú, de nem túl nehéz par 5.

180-: Hosszú szakasz, ne számítsunk rá, hogy háromból biztosan felérünk, de négyből tuti, ha jobbról támadunk.

200+: Szép széles fairway, kevés akadállyal. A helyi mondás szerint három easy swing és egy vagy két putt.

Long par 5 but not too difficult.

180-: A long hole, do not count on getting to the green in 3 shots, but 4 shots are enough if you approach from the right.

200+: Nice, broad fairway with only a few hazards.  The local saying is three easy swings and one or two putts.

15. Szakasz / Hole 15

A pálya legszebb szakasza, a green egy félszigeten van.

180-: Aki nem üt biztosan carryben 170-180-at az ne macsózzon, mert 160 körül beszűkül a fairway és az erdő mindkét oldalon szívesen nyeli el a labdát. 3 rövid vassal simán megoldható. Első le a domb elé, másodikra dombtető, onnan meg már látszik a green. Kevesebb a labdamosás esélye, ha határozottan a greentől balra lévő szabad területet célozzuk.

200+: Egy óvatosabb 180-190-es ütés a plató közepére, vagy egy 200-220as drive bátran a nagy fa felett ideális pozíciót ad a green támadásához.

The most beautiful hole ont he course.  The green is on a peninsula.

180-:If you are not certain you can hit 170-180 m in carry distance, take care as the fairway becomes narrow at around 160 m and the woods on both sides eagerly await your ball.  Use 3 medium irons.  There is less chance of the ball ending up in the lake if you aim specifically for the area to the left of the green.

200+: A more careful drive 180-190 m to the centre of the plateau or a brave 200-220 m drive over the large tree will give you an ideal position to approach the green.

16. Szakasz / Hole 16

Talán a legérdekesebb szakasz a fairway közepén levő facsoport miatt. A green mindkét oldalról megjátszható.

180-: Próbáljunk elsőre fairway bal szélt ütni. A második ütéssel határozottan balra kerüljük el a facsoportot (akkor is, ha a kezdőütés netán kicsit jobbos lett).

200+: Nyugodtan drájvolhatunk van hely és kell is a távolság. Szerencsésebb balról játszani, de jobbról is lehet. Középről a legnehezebb.

Possibly the most interesting hole due to the trees grouped in the middle of the fairway.  The green may be played from either side.

180-:Try to get the drive to the left edge of the fairway.  The second shot should definitely be played to the left to avoid the group of trees (even if the drive turned out a bit right).

200+: Go ahead and drive as there is space and you will need to gain distance.  It is somewhat easier to play from the left but you could also play from the right.  Playing from the middle is the most difficult.

17. Szakasz / Hole 17

Rövid par 3, de becsapós lehet: ha nem érjük el a greent, rendesen visszagurul a labda.

180-: Nyugodtan számoljunk 2 ütővel többet a mért értéknél, bele fog férni. Ha mégis kicsit hosszabbak lettünk a green mögötti domboldalról kedvesen visszagurul a green szélére.

200+: 1 vagy 2 ütőt rá kell hagyni az emelkedő miatt. A green balról jobbra lejt, jobbról talán könnyebb lesz a putt.

A short par 3 but it could be deceptive.  If you do not reach the green, the ball rolls back.

180-: Use a club 2 lengths longer.  Even if you overshoot a bit, the ball rolls back nicely to the edge of the green from the hillside just past the green.

200+: Allow 1 or 2 club lengths because of the rise.  The green slopes from left to right, so putting may be easier from the right.

18. Szakasz / Hole 18

Hosszú par 4 a végére, hatalmas greennel. Kalkuláljuk bele, hogy erősen jobbra dől a szakasz második fele. Ha az approach nem éri el a greent, csúnyán lehúzza jobbra.

180-: Ne feszüljünk neki, három ütésre készüljünk.

200+: Szép, széles fairway, el lehet engedni a drive-ot.

A long par 4 for the end with a huge green.  Take into account that the second half of the hole leans strongly to the right.  If the approach does not reach the green it will pull to the right.

180-: Be ready to take three shots.

200+: Nice, broad fairway, release the drive.